ARZ – TALEP NEDİR?

ARZ NEDİR?

  Arz satılmak üzere belirli bir fiyata piyasaya sunulan mal ve hizmettir. Piyasada bulunan mal miktarı arzı ifade eder. 

   Bir malın fiyatı yükseldikçe o malı üretmek isteyen daha fazla firma olur, bir malın fiyatı düştüğünde ise o malı daha az firma üretmeye başlar. Yani kısaca fiyat ne zaman yükselirse üreten firma artar, ne zaman fiyat düşerse üreten firma da azalır ve buna arz yasası denir.

   Yukarıdaki örnekte de olduğu gibi gömleğin fiyatı arttığında üretim miktarı da onunla doğru orantılı olarak artmış. Arz eğrisinde eğim de bu yüzden pozitif olmuş.

Arzı etkileyen bazı etkenler var. Bu etkenler:

·        Girdi Fiyatları: Girdi bir malı üretmek için kullanılan tüm üretim faktörleridir. Girdilerdeki fiyat artışı veya azalışı malın üretim maliyetini de etkilemiş olur. Buna bağlı olarak üretilen malın miktarı da artmış ya da azalmış olur.

·        Teknoloji: Teknolojik gelişmeler malın üretimini de etkiler. Daha az maliyete daha fazla mal üretilir.

·        Satıcı Sayısı: Piyasadaki üretici miktarındaki artış ya da azalış piyasadaki mal miktarını da etkiler. Örneğin Libya’da Muammer Kaddafi’ye karşı yapılan savaş sürecinde petrol üretimi durdu. Savaştan önce Libya’da yılda yaklaşık 550 milyon varil petrol üretilirdi. Yani Libya’daki iç savaş sürecinde dünyada daha az miktarda petrol olmuş oldu.

·        Satıcıların Gelecek Beklentisi: Firmalar gelecekteki fiyat hareketlerine göre üretimini belirler.

Arz eğrisi bu etkenlere göre sağa ya da sola kayar.

TALEP NEDİR?

  Talep insanların belirli bir ücret karşılığında kendi bütçelerine göre satın alma isteğidir.

  Malın fiyatı yükseldiğinde o malı alan insan sayısı da azalır, malın fiyatı azaldığında ise o mala olan talep artar. Buna talep yasası denir. Talep eğrisi negatif bir eğime sahiptir.

 Yukarıdaki örnekte gömleğin fiyatı arttıkça ürüne olan talepte azalmış. Bu yüzden talep eğrisi de negatif eğime sahip.

Talebi etkileyen bazı etkenler var. Bu etkenler:

·        Zevkler ve Tercihler: İnsanların zamanla zevkleri ve tercihleri değişir bu da tükettikleri malları ve hizmetleri de değiştirir. Kısacası bu değişim talebi de etkilemiş olur. Örneğin insanlar küresel ısınmayı daha çok önemsemeye başladıklarında ulaşımda daha çevre dostu yollar aradılar bunun sonucunda da petrole olan talep azaldı.

·        Gelir: İnsanlar gelirlerine göre talep eder yani satın alır. Gelirlerindeki değişim talebi de etkilemiş olur.

·        İlgili Malların Fiyatları: Tüketilen ürünle ilgili başka ürünler olabilir. Bu ilgili mallardaki fiyat değişimleri talebi etkiler. Örneğin insanlar çay içerken genelde şeker kullanır. Şekerin fiyatındaki artış çaya olan talebi de azaltır.

·        Alıcıların Sayısı: Alıcı sayısı talebi etkiler örneğin bir şehirde genç nüfusun daha fazla olması okula talebi arttırır.

· İnsanların Gelecekten Beklentisi: Örneğin bir kişi yakın zamanda işsiz kalacağından korkuyor. Bu yüzden talep ettiği ürünleri azaltır ve para biriktirir. Böylece talep etkilenmiş olur.

 Talep eğrisi bu etkenlere göre sağa ya da sola kayar.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir